Poprzednio

BORUTA-ZACHEM BIOCHEMIA

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

61,2 mln zł

2019 r.

14,6 mln zł

2017 r.

14,5 mln zł

2016 r.

24,8 mln zł

2016
2017
2019
2020
24,8 mln zł 14,5 mln zł 14,6 mln zł 61,2 mln zł