Poprzednio

BORUTA-ZACHEM BIOCHEMIA

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

7

121,6 mln zł

69,9 mln zł