Nazwa pełna

NEO DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000567563

NIP

6152047097

REGON

362056767

Adres siedziby

41, Trójca, 59-900 Zgorzelec, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

16 lipca 2015 r.

Kapitał zakładowy

1,2 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli oraz dokonywania czynności prawnych w imieniu spółki uprawnieni są: w przypadku zarządu jednoosobowego - prezes zarządu działajacy samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego - prezes zarządu działający łącznie z członkiem zarządu.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  1,2 mln zł

  Liczba udziałów

  24000

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2019 r.

33,9 mln zł

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

64 mln zł

33,9 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016