Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 10, obowiązujące od 2 października 2019 r.

Nazwa pełna

LILIE BIERECKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000563705

NIP

5892018241

REGON

361816124

Data rejestracji

19 czerwca 2015 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

10 Lutego 5 / 9, 81-366 Gdynia, Polska

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

Uchwała wspólników lilie bierecki spółka komandytowa w sprawie rozwiązania spółki oraz powołania likwidatorów. , 01. 06. 2019

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Przedmiot pozostałej działalności
 • Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

 • Przygotowywanie i podawanie napojów

 • Ruchome placówki gastronomiczne

 • Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

 • Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

 • Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

 • Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Wspólnicy
 • Od 19 czerwca 2015 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  15.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  1.065.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  15.000,00 PLN

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  400.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  650.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Od 11 lipca 2017 r.

  Komandytariusz

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015