Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
  • 30.04.2019

    Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

  • 03.11.2017

    Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

  • 03.11.2017

    Od 19. 06. 2015 do 31. 12. 2015