Poprzednio

ALGONQUIN KRAKÓW

Nazwa pełna

KRAKÓW SG HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000561221

NIP

5252620756

REGON

361667718

Adres siedziby

Powiśle 7, 31-101 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

2 czerwca 2015 r.

Kapitał zakładowy

13 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdemu członkowi zarządu przysługuje prawo do samodzielnej reprezentacji spółki.

 • WICEPREZES ZARZĄDU

 • PREZES ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  13 mln zł

  Liczba udziałów

  260476

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

1,7 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015