Poprzednio

SCH SERVICES

Nazwa pełna

MSU RENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000556293

NIP

8992766895

REGON

361416650

Adres siedziby

Plac Piastowski 3, 85-012 Bydgoszcz, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

4 maja 2015 r.

Kapitał zakładowy

700 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważniony jest: w przypadku zarządu jednoosobowego prezes zarządu jednoosobowo. W przypadku zarządu wieloosobowego w sprawach majątkowych prezes zarządu samodzielnie do kwoty 50. 000,00 zł powyżej tej kwoty wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu w tym prezesa zarządu. W sprawach niemajątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
  • Od 12 czerwca 2017 r.

    PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

1,5 mln zł

2019 r.

4,7 mln zł

2018 r.

4,2 mln zł

2017 r.

3,2 mln zł

2016 r.

1,4 mln zł

2015 r.

232,8 tys. zł

2015
2016
2017
2018
2019
2020
232,8 tys. zł 1,4 mln zł 3,2 mln zł 4,2 mln zł 4,7 mln zł 1,5 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015