Nazwa pełna

OTCF SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000555276

NIP

9451978451

REGON

356630870

Adres siedziby

Saska 25C, 30-720 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

30 kwietnia 2015 r.

Kapitał zakładowy

7,4 mln zł

Kapitał wpłacony

7,4 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

9 listopada 2018 r.

DKK-196/2018

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

5 mln zł

2018 r.

4 tys. zł

2017 r.

6 tys. zł

2013 r.

139,4 tys. zł

2012 r.

517,5 tys. zł

2011 r.

10 tys. zł

2007 r.

3,7 tys. zł

2006 r.

2 tys. zł

2005 r.

17,4 tys. zł

2005
2006
2007
2011
2012
2013
2017
2018
2020
17,4 tys. zł 2 tys. zł 3,7 tys. zł 10 tys. zł 517,5 tys. zł 139,4 tys. zł 6 tys. zł 4 tys. zł 5 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.OTCF.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015