Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

77,7 tys. zł

2020 r.

246,6 tys. zł

2019 r.

10,6 mln zł

2019
2020
2022
10,6 mln zł 246,6 tys. zł 77,7 tys. zł