Nazwa pełna

MAKK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000550808

NIP

7133089209

REGON

361124745

Adres siedziby

57, 21-080 Bogucin, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

27 marca 2015 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest samodzielnie prezes zarządu lub dwaj członkowie zarządu łącznie

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Sprawozdanie za rok 2019

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 27 marca 2015 r.

  Wartość udziałów

  4,8 tys. zł

  Liczba udziałów

  95

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

246,6 tys. zł

2019 r.

10,7 mln zł

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

18,7 mln zł

10,7 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015