Sprawozdanie za rok 2018

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty sprzedanych produktów towarów i materiałów

Koszty sprzedaży

Koszty ogólnego zarządu

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 28.08.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 29.09.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 21.07.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 15.07.2016

  Od 07. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 07. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 07. 01. 2015 do 31. 12. 2015