Nazwa pełna

TOWA DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000550471

NIP

1182104147

REGON

360475260

Adres siedziby

Bugaj 30, Koczargi Nowe, 05-082 Stare Babice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

27 marca 2015 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są: - w przypadku zarządu jednoosobowego - jedyny członek zarządu - w przypadku zarządu kilkuosobowego - prezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem.

Sprawozdanie za rok 2018

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty sprzedanych produktów towarów i materiałów

Koszty sprzedaży

Koszty ogólnego zarządu

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 25 stycznia 2021 r.

  Wartość udziałów

  3,8 tys. zł

  Liczba udziałów

  75

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015