Nazwa pełna

CARBONHEAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000546646

NIP

5252611912

REGON

360960907

Adres siedziby

Zygmunta Słomińskiego 15 / 504, 00-195 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

5 marca 2015 r.

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest jedyny członek zarządu lub prokurent. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu samodzielnie, dwóch członków zarządu łącznie lub prokurent samodzielnie.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 5 marca 2015 r.

  30 udziałów o łącznej wartości 1.500,- złotych

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 5 marca 2015 r.

  20 udziałów o łącznej wartości 1.000,- złotych

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 26 stycznia 2017 r.

  Wartość udziałów

  2,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  50

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015