Poprzednio

ENGIE ENERGIA POLSKA

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

5,2 mln zł

3,2 mln zł