Poprzednio

ENGIE ENERGIA POLSKA

Nazwa pełna

ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000053769

NIP

8660001429

REGON

830273037

Adres siedziby

26, Zawada, 28-230 Połaniec, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

17 października 2001 r.

Kapitał zakładowy

713,5 mln zł

Kapitał wpłacony

713,5 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

13,5 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo członka zarządu i prokurenta.

Zobacz jeszcze 23 wpisy historyczne
Decyzje UOKiK

23 stycznia 2017 r.

DKK-15/2017

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 36 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

188,5 mln zł

2022 r.

245,9 mln zł

2021 r.

191,5 mln zł

2020 r.

91,2 mln zł

2018 r.

595,6 tys. zł

2017 r.

16,7 mln zł

2016 r.

176,6 mln zł

2015 r.

147,4 mln zł

2014 r.

178,1 mln zł

2009 r.

7,9 mln zł

2008 r.

13,3 tys. zł

2006 r.

935,6 zł

2006
2008
2009
2014
2015
2016
2017
2018
2020
2021
2022
2023
935,6 zł 13,3 tys. zł 7,9 mln zł 178,1 mln zł 147,4 mln zł 176,6 mln zł 16,7 mln zł 595,6 tys. zł 91,2 mln zł 191,5 mln zł 245,9 mln zł 188,5 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

5,2 mln zł

3,2 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 684 SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W TARNOBRZEGU

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001