Nazwa pełna

SAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000053066

NIP

6340130472

REGON

270548355

Adres siedziby

Szopienicka 58A, 40-432 Katowice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

15 października 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

3 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 16 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2011 r.

9,8 tys. zł

2010 r.

26,5 tys. zł

2009 r.

31,3 tys. zł

2008 r.

16,7 tys. zł

2007 r.

15,8 tys. zł

2005 r.

9,9 tys. zł

2004 r.

5,7 tys. zł

2004
2005
2007
2008
2009
2010
2011
5,7 tys. zł 9,9 tys. zł 15,8 tys. zł 16,7 tys. zł 31,3 tys. zł 26,5 tys. zł 9,8 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 6877 SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZO- REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1991