Nazwa pełna

10 MERA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000527322

NIP

5272722483

REGON

147473612

Data rejestracji

15 października 2014 r.

Data ostatniej zmiany

17 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Bysławska 82, 04-993 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

Przedmiot pozostałej działalności
 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych I niemieszkalnych

 • Działalność holdingów finansowych

 • Pozostałe formy udzielania kredytów

 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

 • Działalność firm centralnych (head offices) I holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

 • Handel energią elektryczną

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółkę reprezentuje komplementariusz - mera inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Organem uprawnionym do reprezentacji komplementariusza jest zarząd w składzie: robert żurawski - prezes zarządu.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Komandytariusz

  NIE

 • Od 15 stycznia 2019 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  35.697,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  35.697,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  35.697,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 15 stycznia 2019 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  64.303,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  64.303,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  64.303,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 15 stycznia 2019 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  11.116,67 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  11.116,67 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  11.116,67 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015