Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 17.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 04.06.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 04.07.2017

  Od 01. 01. 2016 do 01. 01. 2016

 • 21.04.2016

  Od 15. 10. 2014 do 31. 12. 2015

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 01. 01. 2016

 • Od 15. 10. 2014 do 31. 12. 2015

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017