Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 19.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 02.08.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 30.06.2015

  Od 18. 07. 2014 do 31. 12. 2014

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 18. 07. 2014 do 31. 12. 2014