Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 07.07.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 13.01.2020

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 13.01.2020

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 13.01.2020

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 13.01.2020

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 13.01.2020

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

Wartość udziałów objętych za aport
 • 890 000,00 ZŁ