Nazwa pełna

MESTENZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000513222

NIP

9571074120

REGON

222104561

Adres siedziby

Staropolska 32B, 80-180 Kowale, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

11 czerwca 2014 r.

Kapitał zakładowy

940 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki, składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Kuratorzy
 • Od 22 marca 2019 r.

  Podstawa powołania i zakres działania

  Postanowienie sądu rejonowego gdańsk - północ w gdańsku z dnia 04. 03. 2019 roku wydane w sprawie o sygn. Akt gd vii ns rej. Krs 19676/18/930. Kurator ustanowiony na podstawie art. 42 k. C. Celem reprezentacji i powołania organów, a w razie potrzeby likwidacji spółki

  Data powołania

  04.03.2019

  Data do której ma działać

  04.03.2020

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 11 czerwca 2014 r.

  47 udziałów po 10.000,- złotych każdy udział, o łącznej wartości 470.000,- złotych

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 11 czerwca 2014 r.

  47 udziałów po 10.000,- złotych każdy udział, o łącznej wartości 470.000,- złotych

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

5 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014