Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 18.06.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 04.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 30.06.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 06.09.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 29.06.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 02.07.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 16.07.2013

  01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 25.07.2012

  01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 25.07.2011

  2010 rok

 • 04.10.2010

  01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 28.07.2009

  01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 04.09.2008

  01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • 12.10.2007

  01. 01. 2006r. -31. 12. 2006r.

 • 20.07.2006

  01. 01. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.

 • 05.12.2005

  01. 01. 2004-31. 12. 2004

 • 14.01.2005

  01. 01. 2003 r - 31. 12. 2003 r

 • 02.02.2004

  01. 01. 2002 r. - 31. 12. 2002 r.

 • 04.02.2003

  Od 01. 01. 2001 r. Do 31. 12. 2001 r.

 • 09.10.2001

  01. 01. 2000 r. - 31. 12. 2000 r.

 • 08.02.2001

  Od 01. 01. 1999 r. Do 31. 12. 1999 r.

Wzmianki o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 2010 rok

 • 01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • 01. 01. 2006r. -31. 12. 2006r.

 • 01. 01. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.

 • 01. 01. 2004-31. 12. 2004

 • 01. 01. 2003 r - 31. 12. 2003 r

 • 01. 01. 2002 r. - 31. 12. 2002 r.

 • Od 01. 01. 2001 r. Do 31. 12. 2001 r.

 • 01. 01. 2000 r. - 31. 12. 2000 r.

 • Od 01. 01. 1999 r. Do 31. 12. 1999 r.

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 2010 rok

 • 01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • 01. 01. 2006r. -31. 12. 2006r.

 • 01. 01. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.

 • 01. 01. 2004-31. 12. 2004

 • 01. 01. 2003 r - 31. 12. 2003 r

 • 01. 01. 2002 r. - 31. 12. 2002 r.

 • Od 01. 01. 2001 r. Do 31. 12. 2001 r.

 • 01. 01. 2000 r. - 31. 12. 2000 r.

 • Od 01. 01. 1999 r. Do 31. 12. 1999 r.

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 2010 rok

 • 01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • 01. 01. 2006r. -31. 12. 2006r.

 • 01. 01. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.

 • 01. 01. 2004-31. 12. 2004

 • 01. 01. 2003 r - 31. 12. 2003 r

 • 01. 01. 2002 r. - 31. 12. 2002 r.

 • Od 01. 01. 2001 r. Do 31. 12. 2001 r.

 • 01. 01. 2000 r. - 31. 12. 2000 r.

 • Od 01. 01. 1999 r. Do 31. 12. 1999 r.

Wzmianki o sprawozdaniach grupy kapitałowej
Wzmianki o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 2010 rok

 • 01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 2010 rok

 • 01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności spółki dominującej
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 2010 rok

 • 01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  A

  Liczba akcji w serii

  9845700

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  D

  Liczba akcji w serii

  167500

  Uprzywilejowanie

  1) 160200 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH W POSTACI PIERSZEŃSTWA W PODZIALE MAJĄTKU SPÓŁKI W RAZIE JEJ LIKWIDACJI PRZED AKCJAMI SERII A O NR OD 00000001 DO 1510000; 2) 7300 AKCJI NIE JEST UPRZYWILEJOWANYCH

 • Nazwa serii

  B

  Liczba akcji w serii

  200264

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  SERIA C

  Liczba akcji w serii

  1350000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Wartość udziałów objętych za aport
 • 500 660,00 ZŁ

 • 453 000,00 ZŁ