Nazwa pełna

LIFE SCIENCE INNOVATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000508430

NIP

5272712585

REGON

147186640

Data rejestracji

9 maja 2014 r.

Adres siedziby

Bukowińska 22 / 203, 02-703 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

25 tys. zł

Status podatnika VAT

Czynny

Beneficjenci rzeczywiści
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Wszyscy członkowie zarządu działający łącznie

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014