Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

7,6 mln zł

2010 r.

2,3 tys. zł

2008 r.

4 tys. zł

2008
2010
2021
4 tys. zł 2,3 tys. zł 7,6 mln zł