Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

4,3 mln zł

2021 r.

8,4 mln zł

2010 r.

2,3 tys. zł

2008 r.

4 tys. zł

2008
2010
2021
2022
4 tys. zł 2,3 tys. zł 8,4 mln zł 4,3 mln zł