Nazwa pełna

HGC GRETNA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000507352

NIP

5272374935

REGON

017520551

Adres siedziby

Grzybowska 63, 00-844 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Data rejestracji

25 kwietnia 2014 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prawo reprezentowania spółki przysługuje wyłącznie gretna investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w warszawie. Wszyscy pozostali wspólnicy są pozbawieni prawa reprezentowania spółki. Gretna investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentuje prezes zarządu działający łącznie z wiceprezesem zarządu albo prezes zarządu lub wiceprezes zarządu działający łącznie z członkiem zarządu. W skład zarządu gretna investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wchodzą: ziv zviel - prezes zarządu, guy indig - wiceprezes zarządu, ewa gwiazdowska - członek zarządu, katarzyna kozłowska - członek zarządu

Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    Rezydencja

Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

8,4 mln zł

2010 r.

2,3 tys. zł

2008 r.

4 tys. zł

2008
2010
2021
4 tys. zł 2,3 tys. zł 8,4 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013