Nazwa pełna

HGC GRETNA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000507352

NIP

5272374935

REGON

017520551

Adres siedziby

Grzybowska 63, 00-844 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Data rejestracji

25 kwietnia 2014 r.

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prawo reprezentowania spółki przysługuje wyłącznie gretna investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w warszawie. Wszyscy pozostali wspólnicy są pozbawieni prawa reprezentowania spółki. Gretna investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentuje prezes zarządu działający łącznie z wiceprezesem zarządu albo prezes zarządu lub wiceprezes zarządu działający łącznie z członkiem zarządu. W skład zarządu gretna investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wchodzą: ziv zviel - prezes zarządu, ewa gwiazdowska - członek zarządu, katarzyna kozłowska - członek zarządu

Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    Rezydencja

Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

4,3 mln zł

2021 r.

8,4 mln zł

2010 r.

2,3 tys. zł

2008 r.

4 tys. zł

2008
2010
2021
2022
4 tys. zł 2,3 tys. zł 8,4 mln zł 4,3 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013