Nazwa pełna

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŚRÓDMIEŚCIE"

KRS

0000050490

NIP

6310102979

REGON

271191760

Adres siedziby

Jasnogórska 9, 44-100 Gliwice, Polska

Forma prawna

SPÓŁDZIELNIA

Data rejestracji

4 października 2001 r.

Wielkość organizacji

Inna

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenie woli za spółdzielnię składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i osoba do tego przez zarządu upoważniona.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 16 wpisów historycznych
Pełnomocnicy
  • Od 26 lutego 2021 r.

    Pełnomocnictwo ogólne do dokonywania czynności związnych z kierowaniem bieżącą działalnością spółdzielni w tym w szczególności: - prowadzenie spraw związanych z działalnością pionu finansowo- księgowego, - składania oświadczeń woli w imieniu spółdzielni, - reprezentowanie spółdzielni na zewnątrz. Oświadczenia woli za spółdzielnię pełnomocnik składa wspólnie z jednym z członków zarządu spółdzielni.

Otrzymana pomoc publiczna

2019 r.

90,1 tys. zł

2018 r.

406,6 tys. zł

2017 r.

10,1 tys. zł

2015 r.

19,4 tys. zł

2014 r.

12,4 tys. zł

2013 r.

19 tys. zł

2012 r.

12,2 tys. zł

2010 r.

2,5 tys. zł

2005 r.

2,8 tys. zł

2005
2010
2012
2013
2014
2015
2017
2018
2019
2,8 tys. zł 2,5 tys. zł 12,2 tys. zł 19 tys. zł 12,4 tys. zł 19,4 tys. zł 10,1 tys. zł 406,6 tys. zł 90,1 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR SPÓŁDZIELNI 1296 SĄD REJONOWY W KATOWICACH

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001