Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

8

85,7 mln zł

28,8 mln zł

2007 - 2013

1

20,6 mln zł

3,2 mln zł

Łącznie

9

106,3 mln zł

32 mln zł