Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

9 lutego 2021 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

25 lutego 2021 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »