Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 14, obowiązujące od 1 czerwca 2020 r.

Nazwa pełna

TOPNORMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000497590

NIP

5213665967

REGON

147094398

Data rejestracji

10 lutego 2014 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Plac Bernardyński 2 / 2, 02-901 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

 • Roboty budowlane specjalistyczne

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółka reprezentowana jest przez komplementariusza - topnorma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której członkami zarządu są: piotr nowak - prezes zarządu i bronisław krawczyk - wiceprezes zarządu. W spółce będącej komplementariuszem do jej reprezentowania uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Wspólnicy
 • Komandytariusz

  NIE

 • Od 10 lutego 2014 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  50.000,00 PLN

  Wartość wkładu umówionego

  50.000,00 PLN

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  50.000,00 PLN

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Od 10 lutego 2014 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  24.000,00 PLN

  Wartość wkładu umówionego

  24.000,00 PLN

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  24.000,00 PLN

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 10 lutego 2014 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  12.000,00 PLN

  Wartość wkładu umówionego

  12.000,00 PLN

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  12.000,00 PLN

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 10 lutego 2014 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  12.000,00 PLN

  Wartość wkładu umówionego

  12.000,00 PLN

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  12.000,00 PLN

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014