Nazwa pełna

GBST ENTERTAINMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000494193

NIP

7010409496

REGON

147062910

Data rejestracji

14 stycznia 2014 r.

Data ostatniej zmiany

14 grudnia 2016 r.

Adres siedziby

Bagatela 11 / 3, 00-585 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

10 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Sprzedaż detaliczna gier I zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

 • Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

 • Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

 • Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo I programami telewizyjnymi

 • Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo I programów telewizyjnych

 • Działalność związana z projekcją filmów

 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych I muzycznych

 • Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

 • Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

 • Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej

 • Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

 • Działalność związana z oprogramowaniem

 • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

 • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych I komputerowych

 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność

 • Działalność portali internetowych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem.

Wspólnicy
 • Od 14 stycznia 2014 r.

  30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 14 stycznia 2014 r.

  30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 14 stycznia 2014 r.

  13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1300,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 14 stycznia 2014 r.

  13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1300,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 14 stycznia 2014 r.

  14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1400,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014