Nazwa pełna

KEIL ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000491142

NIP

1132872335

REGON

147053442

Adres siedziby

Piękna 1A, 00-477 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

7 stycznia 2014 r.

Kapitał zakładowy

4 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków spółki oraz podpisywania w jej imieniu dokumentów w przypadku zarządu jednoosobowego uprawniony jest samodzielnie jeden członek zarządu, a w zarządzie wieloosobowym uprawnionymi są prezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 18 kwietnia 2018 r.

  Wartość udziałów

  4 mln zł

  Liczba udziałów

  80000

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

1,5 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014