Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 03.09.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 11.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 10.09.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 30.07.2018

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 13.02.2017

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 27.05.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 08.05.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 01. 01. 2013

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017