Nazwa pełna

ARENDA GRZEGORZ BIERECKI, ANDRZEJ SOSNOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000489192

NIP

5862102623

REGON

192828690

Data rejestracji

4 grudnia 2013 r.

Data ostatniej zmiany

11 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Al. Zwycięstwa 226 / Pok 3, 81-540 Gdynia, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
  • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

  • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

  • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli I podpisów w imieniu spółki uprawnieni są dwaj wspólnicy łącznie lub jeden wspólnik łącznie z prokurentem.

Wspólnicy
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE