Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 15, obowiązujące od 22 listopada 2019 r.

Nazwa pełna

ARENDA GRZEGORZ BIERECKI, ANDRZEJ SOSNOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000489192

NIP

5862102623

REGON

192828690

Data rejestracji

4 grudnia 2013 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Al. Zwycięstwa 226 / Pok 3, 81-540 Gdynia, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
  • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

  • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

  • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisów w imieniu spółki uprawnieni są dwaj wspólnicy łącznie lub jeden wspólnik łącznie z prokurentem.

Wspólnicy
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013