Poprzednio

GENERAL MOTORS MANUFACTURING POLAND

Nazwa pełna

OPEL MANUFACTURING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000048909

NIP

6311206445

REGON

273115467

Adres siedziby

Adama Opla 1, 44-121 Gliwice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

28 września 2001 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

368,2 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do działania w imieniu i na rzecz spółki uprawniony jest każdy członek zarządu, działający samodzielnie

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
 • OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE – CZŁONEK ZARZĄDU

  Obywatelstwo

  🇵🇱

  Rezydencja

  🇵🇱

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  368,2 mln zł

  Liczba udziałów

  368179

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

299,8 tys. zł

2020 r.

5,7 mln zł

2019 r.

26,8 mln zł

2018 r.

4,5 mln zł

2017 r.

39,3 mln zł

2016 r.

42,4 mln zł

2015 r.

40,9 mln zł

2014 r.

60,6 mln zł

2013 r.

7,3 mln zł

2012 r.

20,7 mln zł

2011 r.

64,9 mln zł

2010 r.

6 mln zł

2009 r.

5,1 mln zł

2008 r.

5,4 mln zł

2007 r.

4,6 mln zł

2006 r.

4,3 mln zł

2005 r.

4,3 mln zł

2004 r.

18,6 mln zł

2003 r.

6 mln zł

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
6 mln zł 18,6 mln zł 4,3 mln zł 4,3 mln zł 4,6 mln zł 5,4 mln zł 5,1 mln zł 6 mln zł 64,9 mln zł 20,7 mln zł 7,3 mln zł 60,6 mln zł 40,9 mln zł 42,4 mln zł 39,3 mln zł 4,5 mln zł 26,8 mln zł 5,7 mln zł 299,8 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

4,4 mln zł

1,5 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 13355 SĄD REJONOWY W KATOWICACH

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001