Poprzednio

GENERAL MOTORS MANUFACTURING POLAND

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

4,4 mln zł

1,5 mln zł