Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 02.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 28.06.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 23.06.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 13.06.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2016

 • 04.03.2015

  Od 07. 10. 2013 do 31. 12. 2014

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2016

 • Od 07. 10. 2013 do 31. 12. 2014

Wartość udziałów objętych za aport
 • 495 000,00 ZŁ