Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 12, obowiązujące od 2 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

UCHMAN I PARTNERZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000487658

NIP

9462646416

REGON

061625557

Data rejestracji

29 listopada 2013 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Żurawia 32 / 34, 00-680 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

500 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność rachunkowo-księgowa; Doradztwo podatkowe

Przedmiot pozostałej działalności
 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

 • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Działalność prawnicza

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu więcej niż jednoosobowego: każdy członek zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
 • Od 29 listopada 2013 r.

  Wartość udziałów

  255 tys. zł

  Liczba udziałów

  5100

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 29 listopada 2013 r.

  Wartość udziałów

  245 tys. zł

  Liczba udziałów

  4900

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014