Poprzednio

AS MANAGEMENT

Nazwa pełna

SEEDSTONE SPEEDUP MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ASI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

KRS

0000478561

NIP

7831704954

REGON

302556614

Adres siedziby

Święty Marcin 11 / 8, 61-803 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Data rejestracji

10 października 2013 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

63,6 tys. zł

Kapitał wpłacony

63,6 tys. zł

Status podatnika VAT
Organ reprezentacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Uprawniony do reprezentowania spółki jest jednoosobowo komplementariusz

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Otrzymana pomoc publiczna

2017 r.

2,6 mln zł

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

38,6 mln zł

30,8 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.SEEDSTONE.VC

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.10.2014