Poprzednio

ONE DC

Nazwa pełna

ONE DC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000462549

NIP

7352857275

REGON

122856502

Adres siedziby

Niekłańska 35 / 1, 03-924 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

16 maja 2013 r.

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

Uchwała nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników z dnia 14. 07. 2022r. Nr 1 ,notariusz małgorzata augustowska-traczyk, kancelaria notarialna w warszawie, rep. A nr 1414/2022 , 14. 07. 2022

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku powołania zarządu jednoosobowego do reprezentowania spółki (składania oświadczeń za spółkę) upoważniony jest jednoosobowo prezes zarządu. W przypadku powołania zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do reprezentowania spółki (składania oświadczeń za spółkę) upoważnionych jest dwóch członków zarządu łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013