Poprzednio

EXPERIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VENTURE FUND I

Nazwa pełna

EXPERIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VENTURE FUND I ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

KRS

0000457045

NIP

5213646527

REGON

146614536

Adres siedziby

Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Data rejestracji

4 kwietnia 2013 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Czas, na jaki została utworzona organizacja

DO 31 GRUDNIA 2023 ROKU, Z MOŻLIWOŚCIĄ WYDŁUŻENIA MAKSYMALNIE DO 31 GRUDNIA 2025 ROKU.

Kapitał zakładowy

943,1 tys. zł

Kapitał wpłacony

936 tys. zł

Status podatnika VAT
Organ reprezentacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki uprawniony jest komplementariusz - experior spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Prawo reprezentacji komplementariusza przysługuje każdemu członkowi zarządu samodzielnie. W skład zarządu wchodzi: marzena beata bielecka, pesel: *** - prezes zarządu oraz kinga izabela stanisławska, pesel: *** - wiceprezes zarządu.

Beneficjenci rzeczywiści
  • wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – akcjonariusz

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Komplementariusze
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Inne dane

Adres www

WWW.EVF.COM.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013