Poprzednio

ENTERPRISE SOFTWARE

Nazwa pełna

APZUMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000450526

NIP

7831696597

REGON

302348519

Adres siedziby

Feliksa Nowowiejskiego 5, 61-731 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

11 lutego 2013 r.

Kapitał zakładowy

335 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku, gdy jest tylko członek zarządu, reprezentuje on spółkę samodzielnie.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 11 lutego 2013 r.

  Wartość udziałów

  179,6 tys. zł

  Liczba udziałów

  3592

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 28 sierpnia 2020 r.

  Wartość udziałów

  49 tys. zł

  Liczba udziałów

  980

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 28 sierpnia 2020 r.

  Wartość udziałów

  49 tys. zł

  Liczba udziałów

  980

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 28 sierpnia 2020 r.

  Wartość udziałów

  49 tys. zł

  Liczba udziałów

  980

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

5 tys. zł

2017 r.

180,8 tys. zł

2014 r.

592,2 tys. zł

2014
2017
2020
592,2 tys. zł 180,8 tys. zł 5 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013