Nazwa pełna

WNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000449239

NIP

5242756997

REGON

146515372

Data rejestracji

30 stycznia 2013 r.

Adres siedziby

Krakowskie Przedmieście 79, 00-079 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT

Czynny

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

84,6 tys. zł

2019 r.

89,4 tys. zł

Beneficjenci rzeczywiści
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia w imieniu spółki składa prezes zarządu lub wiceprezes zarządu samodzielnie albo dwóch pozostałych członków zarządu łącznie albo jeden pozostały członek zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • Od 30 stycznia 2013 r.

  Wartość udziałów

  3,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  70

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 31 marca 2016 r.

  Wartość udziałów

  500 zł

  Liczba udziałów

  10

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 31 marca 2016 r.

  Wartość udziałów

  500 zł

  Liczba udziałów

  10

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 3 lipca 2018 r.

  Wartość udziałów

  500 zł

  Liczba udziałów

  10

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013