Poprzednio

SAFIRO NUTRITION

Nazwa pełna

ADWFARMACY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000440146

NIP

5170360823

REGON

180915352

Adres siedziby

369, 37-100 Wola Dalsza, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

19 listopada 2012 r.

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Zatrudnienie

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Od

  20.08.2013

  Do

  18.08.2015

 • Od

  17.05.2024

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego spółkę reprezentuje prezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu działajacych łązcnie bądź członek zarządu działający łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje samodzielnie prezes zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 26 marca 2015 r.

  Wartość udziałów

  5 tys. zł

  Liczba udziałów

  99

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

5 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013