Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

11,4 mln zł

2021 r.

7,4 mln zł

2020 r.

6 mln zł

2019 r.

15,1 mln zł

2018 r.

5,2 mln zł

2017 r.

29 mln zł

2016 r.

24,5 mln zł

2015 r.

29,8 mln zł

2014 r.

14,2 mln zł

2013 r.

13,5 mln zł

2012 r.

14,1 mln zł

2011 r.

8,4 mln zł

2010 r.

21,2 tys. zł

2009 r.

37,5 mln zł

2008 r.

12,1 mln zł

2007 r.

3 mln zł

2006 r.

6,4 mln zł

2005 r.

2,6 mln zł

2003 r.

908,5 tys. zł

2003
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
908,5 tys. zł 2,6 mln zł 6,4 mln zł 3 mln zł 12,1 mln zł 37,5 mln zł 21,2 tys. zł 8,4 mln zł 14,1 mln zł 13,5 mln zł 14,2 mln zł 29,8 mln zł 24,5 mln zł 29 mln zł 5,2 mln zł 15,1 mln zł 6 mln zł 7,4 mln zł 11,4 mln zł