Nazwa pełna

"FLEXTRONICS INTERNATIONAL POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000043593

NIP

5932205967

REGON

191975704

Data rejestracji

27 listopada 2001 r.

Data ostatniej zmiany

17 czerwca 2019 r.

Adres siedziby

Malinowska 28, Gdańsk, 83-100 Tczew, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

500 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego

Przedmiot pozostałej działalności
 • Produkcja elementów elektronicznych

 • Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

 • Obróbka mechaniczna elementów metalowych

 • Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych

 • Produkcja magnetycznych I optycznych niezapisanych nośników informacji

 • Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

 • Produkcja sprzętu instalacyjnego

 • Naprawa I konserwacja urządzeń elektrycznych

 • Magazynowanie I przechowywanie towarów

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarząd łącznie z prokurentem

 • Od 27 października 2010 r.

  CZŁONEK ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Wspólnicy
 • 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Prokurenci
 • Od 18 kwietnia 2018 r.

  PROKURA ŁĄCZNA -PROKURENT MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 15 maja 2018 r.

  PROKURA ŁĄCZNA, UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 14344 SĄD REJONOWY W GDAŃSKU XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.03.2003