Nazwa pełna

ORANGE SZKOLENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000043165

NIP

5252140186

REGON

016098630

Adres siedziby

Al. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

11 września 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

10,3 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

71,5 tys. zł

2012 r.

2,8 tys. zł

2011 r.

15,5 tys. zł

2010 r.

419 zł

2009 r.

7,4 tys. zł

2006 r.

4,7 tys. zł

2006
2009
2010
2011
2012
2020
4,7 tys. zł 7,4 tys. zł 419 zł 15,5 tys. zł 2,8 tys. zł 71,5 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 58048 SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001