Sprawozdanie za rok 2019 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2016 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 14.04.2022

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 01.10.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 23.12.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 28.09.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 01.09.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 15.07.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 15.07.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 15.07.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 15.07.2013

  03. 08. 2012 - 31. 12. 2012

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 03. 08. 2012 - 31. 12. 2012

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 03. 08. 2012 - 31. 12. 2012

Wzmianki o sprawozdaniach grupy kapitałowej
 • 14.12.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 07.11.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 28.09.2018

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  SERIA A

  Liczba akcji w serii

  98300

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  B

  Liczba akcji w serii

  3705171

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  C

  Liczba akcji w serii

  2280462

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  D

  Liczba akcji w serii

  2418358

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  E

  Liczba akcji w serii

  5778327

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  F

  Liczba akcji w serii

  1300

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  G

  Liczba akcji w serii

  3890577

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  I

  Liczba akcji w serii

  489362

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  J

  Liczba akcji w serii

  1769475

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  K

  Liczba akcji w serii

  1887440

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  L

  Liczba akcji w serii

  4812972

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  M

  Liczba akcji w serii

  2382893

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  N

  Liczba akcji w serii

  7455388

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  P

  Liczba akcji w serii

  2736788

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  Q

  Liczba akcji w serii

  2099777

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  R

  Liczba akcji w serii

  614867

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  S

  Liczba akcji w serii

  614867

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  T

  Liczba akcji w serii

  145201

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  U

  Liczba akcji w serii

  145201

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  V

  Liczba akcji w serii

  1454276

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  W

  Liczba akcji w serii

  1498345

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  X

  Liczba akcji w serii

  1366138

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Wartość udziałów objętych za aport
 • 2 864 483,00 ZŁ

 • 1 454 276,00 ZŁ

 • 290 402,00 ZŁ

 • 1 229 734,00 ZŁ

 • 23 593 000,00 ZŁ

 • 18 881 076,00 ZŁ