Nazwa pełna

KID CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000420546

NIP

5252531372

REGON

146120254

Adres siedziby

Prymasa Augusta Hlonda 10F / 10, 02-972 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

12 maja 2012 r.

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku, gdy zarząd spółki jest jednoosobowy, spółkę reprezentuje jedyny członek zarządu spółki lub prokurent. W przypadku zarządu wieloosobowego, spółkę reprezentują dwaj którzykolwiek członkowie zarządu działający łącznie lub prokurent.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.08.2020