Nazwa pełna

BAMBINO CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000418632

NIP

5252530697

REGON

146094947

Adres siedziby

Sztuk Pięknych 1 / 1, 01-255 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

20 kwietnia 2012 r.

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Gdy zarząd spółki jest jednoosobowy, spółkę reprezentuje jedyny członek zarządu lub prokurent, w przypadku zarządu wieloosobowego, dwaj którzykolwiek członkowie zarządu działający łącznie lub prokurent.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

10,7 tys. zł

2020 r.

202,5 tys. zł

2016 r.

36 tys. zł

2016
2020
2021
36 tys. zł 202,5 tys. zł 10,7 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.08.2020