Poprzednio

KAIMANN POLSKA

Nazwa pełna

SGP INNOVATION HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000408219

NIP

5272671165

REGON

145917298

Adres siedziby

Okrężna 16, 44-100 Gliwice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

16 stycznia 2012 r.

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, jednego członka zarządu łącznie z prokurentem albo dwóch prokurentów.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Prokurenci
  • Od 13 marca 2024 r.

    PROKURA ŁĄCZNA Z DOWOLNYM INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012